1 pakapes ugunsgreka trauksme

Prioritārais drošības avots ir informācija no ugunsdzēšanas nodaļām. Uguns ir viens no visnopietnākajiem elementiem, kuru nav iespējams iegūt, tas ātri izplatās un maina visu, ko tas redz mājās. Katrai cilvēku stāvēšanas vietai jābūt pienācīgi aprīkotai ar ugunsdzēšanas līdzekļiem, kuriem darboties ar neparedzamo elementu būs efektīvs ierocis.

Līdzās labiem instrumentiem, kas rada uguni un aizsargā telpu pret tā izplatību, jāiet zināšanām. Ikvienam, kam ir jājūtas droši ugunsgrēka gadījumā, jāsaņem atbilstoša apmācība. Nevis kaut kāds ugunsgrēks, jo, lietojot šo vienoto izstrādājumu, tas tiek dzēsts. Piemēram, degošu eļļu vai elektriskās instalācijas nedrīkst dzēst ar ūdeni, kas tikai uzliesmo liesmu un liek ugunij uzņemt pārāk lielu spēku. Cīņā ar dažiem ugunsgrēkiem tvaika dzēšana ir ārkārtīgi efektīva. Ugunsdzēsība ar tvaiku ir tāda veida tvaika dzēšana, kurai ir patiešām augsta efektivitāte, taču ir daži ierobežojumi. Tvaika zemais īpatsvars praktiski neļauj to apstrādāt dabiskā telpā, jo šādos apstākļos tvaiks neatbilst tā ugunsdzēšanas īpašībām. Ugunsdzēšana ar tvaiku būs daudz efektīvāka slēgtos, mazos dzīvokļos. Izmantojot skaitīšanas tehnoloģiju, lai radītu kavējošu skābekļa padevi un ātri samazinātu tā koncentrāciju, tvaiks ideāli tiks izmantots ugunsgrēka dzēšanai šķidrumos, gāzēs vai pat elektriskās instalācijās. Galvenais ugunsdzēšanas tvaika darbības princips ir atkarīgs no degošās vielas aizdegšanās temperatūras. Jo plašāks ir degošā materiāla uzliesmošanas punkts, jo vairāk tvaiku spēs ignorēt liesmas.