Eiropas savienibas drosiba

Drošības un lietu aizsardzības jautājumi nozarē galvenokārt ir saistīti ar vides aizsardzību. Mēģināsim parādīt, kā ES normalizēja noteikumus, kas saistīti ar rūpniecisko drošību, pamatojoties uz gadījumu izpēti - & nbsp; atex gadījumu pētījumiem.

Sakarā ar to, ka visa mašīnu un ierīču grupa tiek nodota, lai pildītu lomas akmeņogļu raktuvēs, kurās pastāv metāna un ogļu putekļu eksplozijas risks, Direktīva 94/9 / EK tiek apspriesta īpašā darbībā, kas ir vērsta uz pēdējo draudi.

1994. gada martā Eiropas Parlaments un Padome pieņēma direktīvu ar nosaukumu Jaunā pieeja 94/9 / EK, kas attiecas uz dalībvalstu tiesību aktu regulējumu attiecībā uz aizsarglīdzekļiem un stiliem, kas ir paredzēti zemei ​​iespējamās eksplozijas briesmās, ko sauc par Atex direktīvu. & Nbsp; & nbsp; Romas līguma 100.a panta noteikumu īstenošana. ieteikums ir nodrošināt vienmērīgu preču plūsmu, kas nodrošinās augstu aizsardzību pret sprādzieniem. Tomēr šis noteikums nebija labprātīgs lēciens no sprādzienbīstamības harmonizācijas jomas Eiropas grupā. Gandrīz divdesmit gadu laikā visiem būtu jāpielāgojas vairākām tā sauktajām direktīvām vecā pieeja preču brīvai tirdzniecībai, uz kuru attiecas ATEX direktīva.

Direktīva 94/9 / EK ir integrēta uzturēšanā kopš 2003. gada 1. jūlija, aizstājot vecās pieejas direktīvas 76/117 / EEK un 79/196 / EEK par elektroiekārtām, kas nodotas ekspluatācijā sprādzienbīstamās telpās izmērs un Direktīva 82/130 / EEK, kas attiecas uz elektroiekārtām, kas nodotas ekspluatācijā sprādzienbīstamas gāzes tuvumā uz gāzes mīnu fona. Atbilstības novērtēšanas procedūras, kuru pamatā bija vecā pieeja, tika saistītas tikai ar elektriskajiem instrumentiem, kuri vēlējās izpildīt visas precīzi noteiktās drošības prasības. Pētījumi rāda, ka elektriskās ierīces ir aizdegšanās avots tikai veiksmes vidū. Salīdzinot ar pēdējo, tikai elektriskā rakstura draudi, kas ir raksturoti vecās pieejas principos, ir gandrīz pietiekami, lai sasniegtu dziļo aizsardzības līmeni, ko nodrošina Romas līguma regula 100a.