Finansu parskats zywiec 2012

Dzelzceļi PVN likumā, kas darbojas kopš 2015. gada 1. janvāra, kases aparātus ir padarījuši par obligātu elementu, kas ir operāciju norēķinu pamats. Jāatzīst, ka ne visām sievietēm, kas rīko biznesa kampaņu, ir jāspēj to darīt.

https://garcinia-cv.eu FitoSprayFitoSpray - Labākā dabiskā recepte notievēšanai bez piepūles!

Atbrīvojumi no kases turēšanas mērķaKases aparāti nav vajadzīgi, lai gūtu panākumus cilvēkiem, kuru gada apgrozījums nepārsniedz PLN 20 000, savukārt pienākums būt kases aparātiem attiecas tikai uz uzņēmumiem, kas fiziskām personām un zemniekiem pārdod darbu. Tajā pašā laikā uzņēmumiem, kas uzņemas saistības norēķināties ar kontiem, izmantojot kases aparātu, pēc kases iegādes jāreģistrē katrs darījums, kurā viņi ir uzvarējuši. Uzņēmumiem, kuri gada laikā pārsnieguši PLN 20 000, vajadzētu sākt reģistrēt ienākumus, izmantojot kases aparātu, pēc 2 mēnešiem no dienas, kad tie pārsnieguši minēto robežu. Kases aparātiem nav jābūt uzņēmumiem, kas sniedz izglītības, finanšu, apdrošināšanas un telekomunikāciju pakalpojumus.Atlaide skaidras naudas iegādeiSkaidras naudas iegāde ir vairāku simtu zlotu izdevumi, tomēr uzņēmējs, kurš pērk kases aparātu, var sadalīt līdz 90% no pirkuma vērtības satiksmē, savukārt atskaitījums nedrīkst pārsniegt 700 zlotus. Lai gūtu labumu no šāda atskaitījuma, uzņēmējam, kurš iegādājies kases aparātu, pirms tā izmantošanas mājas nodokļu inspekcijai ir jāiesniedz rakstisks paziņojums par kases aparāta izmantošanu, precīzi norādot kases aparāta lietošanas vietu ar kases aparāta pirkšanas faktu un sertifikātu par atbilstību reģistrācijas kontrolierīcēm atbilstoši ar PVN likumu. Ir svarīgi zaudēt atvieglojumus, kas piešķirti kases aparāta iegādei, kad kases aparāts netiek apkalpots. Kopā ar likumu tirdzniecības reģistrēšanas ierīces būtu jāapkopo vismaz reizi 25 mēnešos profesionālajās vietnēs.Būt par kases aparātu ir arī pienākums glabāt izsniegto kvīšu (par 2 gadiem un dienas, nedēļas un mēneša pārskatu (5 gadus kopijas no tā pārskata gada beigām, kurā dati tika izsniegti. Protams, kases aparāta turētāja mērķis ir klientiem izsniegt kvīšu oriģinālus.