Kases programma

Kļūdu izdarīšana ir cilvēka lieta. Tas ir zināms arī likumdevējiem, kas ļāva nodokļu maksātājiem labot nepareizi izdotus tirdzniecības dokumentus un deklarācijas, neprasot lielas sekas. Šī iespēja pastāv arī tad, ja reģistrē pārdošanas apjomu no fiskālās summas. Tāpēc, kad kasē tiek veikta korekcija?

https://neoproduct.eu/lv/fresh-fingers-efektivs-risinajums-pret-pedu-plaukstu-locitavu/

Darījumā par fizisku personu darbu, kas neveic uzņēmējdarbību un vienreizējus lauksaimniekus, ir ieteicams reģistrēt katru gadījumu par fiskālo summu un iesniegt tai kvīti. Ieņēmumus māca KPiR periodisko ziņojumu platformā. Kļūdas, kas rodas, izsniedzot nodokļu ieņēmumus, parasti attiecas uz: preču un pakalpojumu nodokļa summu, pārdošanas datumu vai apjomu, preču vai pakalpojumu skaitu. Tāpat notiek arī tas, ka fiskālā valūta, par kuru tiek paziņoti ieņēmumi, tiks piesaistīts galvenajam biļešu kasei un izdrukās nepareizu pirkumu apliecinājumu. Gadījumā, ja reģistrē pārdošanu kasē, ir ļoti delikāti un laikietilpīgi, ka uz fiskālās summas uzrakstīto darījumu nevar atsaukt vai uzlabot, saglabājot šajā maksājumā pieejamās funkcijas. Līdz 2013. gada marta beigām nebija taisnība, kurā veidlapa būtu jāņem vērā, sekmīgi izpildot kļūdu fiskālajā kvītī. Īstenošanas gaitā ir izstrādāti daži mehānismi, kuru izmantošanu atbalstīja biroji, taču šīs procedūras bija neoficiālas. No 2013. gada 1. aprīļa lēmumā par kases aparātiem ir iekļauti noteikumi, kas atspoguļo šo jautājumu. No 2013. gada aprīļa nodokļu maksātājiem, kas reģistrē pārdošanu ar kases aparātiem, ir jāieraksta divi ieraksti - atgriešanās un sūdzību ieraksti un acīmredzamu kļūdu ieraksti. Noteikumi nenosaka, kā viņiem jāgaida, jāapraksta un jāapzina dati. Abi ir piemēroti, lai koriģētu kases aparātā nopirkto pārdošanu, tomēr vēl viens no tiem būs noderīgs iepriekš minētajā gadījumā. kļūdas. Anulēšanas plānā ir jāievēro atbilstīgais kļūdu reģistrā iekļautais teksts, tostarp: slikti reģistrēto pārdošanas bruto vērtība un nodoklis, īss motivācijas un kļūdu veidu apraksts kopā ar sākotnējo kvīti.