Krakovas tulkosana pec kartas

Secīgu tulkošanu var dēvēt par sinhronās tulkošanas veidu, taču patiesībā tie ir divi pilnīgi jauni tulkošanas veidi. Secīga tulkošana nozīmē, ka tulks uzskata sevi par blakus runātājam, klausās viņa runu un pēc tam, izmantojot viņa sastādītās piezīmes, iztulko viedokļa summu citā valodā. & Nbsp; Sinhronā tulkošana tiek veikta tiešraidē, skaņu necaurlaidīgos dzīvokļos. Pašlaik secīgo tulkošanu aizstāj ar sinhrono tulkošanu, taču joprojām ir iespējams, ka šāda veida tulkošana tiek veikta, īpaši lielam skaitam cilvēku, ceļojumos vai ļoti specializētās sanāksmēs.

Kādas ir secīgā tulka iezīmes? Viņam vajadzētu būt lielai tieksmei izveidot savu profesiju. Pirmkārt, viņam vajadzētu būt personai, kas ir īpaši izturīga pret stresu. Tulkošana pēc kārtas ir grūtāka, jo tā notiek pilnīgi tiešraidē, tāpēc personai, kas veic tulkojumu, ar pārliecību jāveido tā sauktie nervi, viņš nevar izraisīt gadījumu, kad tiekas panikā, jo viņam iztecēja vārdi, lai tulkotu doto frāzi. Nepieciešama vairāk nevainojama dikcija. Lai tulkojums būtu pareizs un saprotams, viņu vēlas atrisināt sieviete ar nevainojamām valodas spējām, bez runas trūkumiem, kas nodara kaitējumu ziņas uztveršanā.

Turklāt ir īpaši svarīgi izmantot labas īstermiņa atsauksmes. Ir taisnība, ka tulks var un pat vajadzētu satikt piezīmes, kuras viņš izmantos, lai iegaumētu runātāja runāto tekstu, un tas nemaina faktu, ka piezīmes parasti būs tikai piezīmes, nevis viss runātāja paziņojums. Secīgā tulka iezīmes apņem ne tikai spēju atcerēties sievietes sacītos vārdus, bet arī tieksmi tos precīzi un precīzi un bez apmulsuma tulkot otrajā valodā. Kā redzat, bez pareiza īstermiņa atzinuma sinhronais tulks praksē faktiski ir pilnīgi neproduktīvs. Tagad tiek atkārtots, ka labākie secīgie tulki ir dzīvoklī, lai atcerētos tekstu līdz 10 minūtēm. Visbeidzot, kas pats par sevi ir zināms pēc vērtības, ir jāatceras, ka noteiktam tulkotājam jābūt labām valodu zināšanām, otrās valodās lietotu slengu un idiomu zināšanām, kā arī lieliskai dzirdei.