Precu kustibas definicija

Eiropas Kopienas pamatpieņēmumi

Precīza atbilde uz testu "kas ir CE sertifikāts?" ir saistīts ar pamata pieņēmumu risinājumu Eiropas Savienības darbībai. Tas parāda, ka viņas spēles pamatā ir trīs principi: preču, galvu un naudas brīva aprite. Lai izveidotu iepriekš minētos principus, ES dalībvalstis nolēma novērst visus šķēršļus Kopienas iekšējai tirdzniecībai un papildus izveidoja kopēju politiku saziņā ar partneriem ārpus ES. Pateicoties tam, kopienas tirgū tika izveidota apmaiņas zona, līdzīga tai, kas rada dzīvokli vienas valsts klasēs. Tas ieguva vienotā vietējā tirgus vai kopējā tirgus nosaukumu.

Kopējais vietējais tirgus un izstrādājumu laišana tirgū

Valstu prasības attiecībā uz zīmolu un produktu drošību ir vispopulārākās grūtības, kas saistītas ar tirdzniecību starp valstīm. Dažās valstīs bija jauni noteikumi un normas, kas dažādās valstīs ievērojami atšķīrās. Ražotājam, kurš pieprasīja pārdot savus darbus citās valstīs, bija jāatbilst individuālajām prasībām. Tirdzniecības šķēršļu atcelšanas nozīmē šīs atšķirības bija jālikvidē. Ar produktu tirdzniecību saistītos standartus nevarēja atcelt. Tādējādi noteikumu apvienošana visā sabiedrībā ir kļuvusi par labu risinājumu, pateicoties kuram tirdzniecība tika pakļauta šīm vienīgajām prasībām.

Sākumā tika mēģināts regulēt ES noteikumus attiecībā uz izstrādājumu un materiālu īpašo kvalitāti. Atzinumi par plašu sarežģītības pakāpi un laikietilpīgiem procesiem ir atteikušies no šī risinājuma.

Risinājums izrādījās vienkāršotas pieejas radīšana tehniskās saskaņošanas jautājumam. Ir definētas drošības pamatprasības konkrētām produktu grupām, kuras jāizpilda pirms produkta vai materiāla laišanas tirgū vienotajā Eiropas tirgū.

Uzņēmējiem no valstīm, kas nav ES dalībvalstis, un kuri vēlas, lai izstrādājums tiktu pārdots Kopienas tirgū, piemēram, no Turcijas, ir jāpanāk, lai viņu produkts atbilstu ES noteikumiem un kvalitātes vērtībām. Viņu pienākums ir parādīt šo faktu.

Ir izveidoti saskaņoti standarti, pateicoties kuriem uzņēmēji zina, kādas pamatprasības ir jāievēro. Nav pienākums izmantot šīs patiesības. Uzņēmējs, kas nākamajā pasākumā pierāda, ka viņa ienākumi tiek veidoti iegādei Kopienas tirgū.

CE sertifikāts - ražotāja deklarācija

CE marķējums ir tikpat dīvains kā ražotāja deklarācija, ka produkts atbilst stingrām to noteikumu prasībām, kuri uz to attiecas.Tam ir ražotāja deklarācijas vai pilnvarotā pārstāvja simbolu lapa. Tas apstiprina, ka produkts ir ražots saskaņā ar noteiktām prasībām, kas ietvertas noteikumos par konkrēto produktu. Tad jūs varat redzēt dažas vai vairākas atšķirīgas direktīvas.

Kopienas tiesību akti paredz atbilstības prezumpciju un atbilstību minimālajām drošības prasībām ar CE marķētu ražojumu.

CE sertifikāts faktiski ir paredzēts ražotāja vai pilnvarotā pārstāvja atbildībai mājās. Tas notiek arī pēc tam, kad ir pierādīts, ka produkts atbilst direktīvas pamatprasībām. Lai iepazīstinātu ar šo faktu, tiek pieņemta atbilstības novērtēšanas procedūra un pozitīva deklarācija, kam seko atbilstības deklarācija. Atbilstības novērtēšanas procedūras var būt atšķirīgas atkarībā no riskiem, kas saistīti ar konkrētas preces izmantošanu. Jo ilgāks ir īpašuma radītais drauds, lai gan liktenīgāks tas ir, jo daudzās procedūras jāveic tā ražotājam vai pilnvarotajam pārstāvim. Atsevišķos gadījumos ir jāievēro vairāku Kopienas standartu prasības.